nieuwsbrief april 2022

Op weg naar Pasen

Onze medebroeder Jan van Dijk (1913-1996) had de gewoonte ieder jaar op Paaszondag het mooie kleine boekje van Prof . Frits van der Meer, Paasmorgen, te lezen. Van die spirituele beschouwing over het altaarluik van Rogier van der Weyden kon

Lees meer

Dagorde in de Goede Week

Na twee jaar Pasen te hebben gevierd in lockdown zijn we blij dat de kerkdeuren nu weer wijd open staan en iedereen de diensten kan bijwonen in onze abdijkerk. Bijgaand schema geeft de bijzondere diensten in de Goede Week weer.

Lees meer

Enquête Abdij van Egmond online

Sinds enkele jaren is er veel ontwikkeling in het online aangezicht van de abdij en daar wordt ‘achter de schermen’ ook hard aan gewerkt. We hebben een nieuwe moderne website, onze live streaming is flink geprofessionaliseerd qua beeld en geluid

Lees meer

Kloostertuinen blijven inspireren

Wanneer klooster- en abdijgemeenschappen buitenstaanders toegang geven tot de beslotenheid van hun tuin, kunnen die groene oases mooie, soms verrassende plekken van zingeving worden voor een ruimer publiek. Tertio nr. 1.155 van 30/3/’22 toont de mooie voorbeelden die daarvan te

Lees meer

Bezinningsdag met Peter Nissen

Kerkhistoricus Peter Nissen neemt ons drie dagen voor de heiligverklaring in Rome mee door het leven van twee nieuwe heiligen, Titus Brandsma en Charles de Foucauld. De ochtend staat in het teken van Titus Brandsma. Daarover publiceerde de emeritus-hoogleraar kerkgeschiedenis,

Lees meer

Boekennieuws april 2022

In de abdijkerk is deze maand  het tijdschrift ‘Het laatste avondmaal’ gepresenteerd. Een tijdschrift vol verhalen over hoe we met de dood kunnen omgaan. Een eenduidig antwoord is er niet, maar het is, zoals samensteller Els Rosenmöller  schrijft, een periode

Lees meer