Nieuwsbrief April 2023

Kruis en opstanding

Vier evangelies zijn voor ons opgetekend in de Schrift. Bij alle gelijkenis kennen ze ook verschil in toon en timbre. Dat geldt met name ook voor het passieverhaal dat wij deze dagen horen. Lezen wij bij de ene evangelist

Lees meer

Goede week en Pasen

Ook dit jaar hopen we weer dat velen van u deze Passietijd samen met ons mee willen vieren, in onze abdijkerk of op afstand via onze uitzendingen. Bijgaand schema geeft de diensten in de Goede Week en met Pasen weer.

Lees meer

Benedictijns Tijdschrift

Benedictijns Tijdschrift wordt samengesteld vanuit het monastieke charisma en beoogt inspiratie te geven aan wie wil leven vanuit het evangelie. Benedictijns Tijdschrift bevat actuele bijdragen over het geestelijk leven in de ruimste zin: spiritualiteit en levensverdieping, meditatie, liturgie, Bijbelexegese, theologie,

Lees meer

Nieuws uit de boekwinkel

Op 23 april 2023 verschijnt het boek 'In wind en vuur' met alle liederen van Willem Barnard. Band I bundelt alle 352 liederen, voorzien van een melodie en soms ook van alternatieve melodieën. De bundel volgt de zondagen van het liturgisch

Lees meer

Onder het Maaiveld: Filmtip!

Onlangs belandden drie broeders in de bioscoop om te gaan kijken naar de documentaire ‘Onder het Maaiveld’. Volgens een vrijwilliger was dit gegarandeerd een docu waar de broeders enthousiast van worden. Dit bleek na enkele minuten al 100% gelukt. Op

Lees meer