https://www.abdijvanegmond.nl/wp-content/uploads/2021-05-HEADER.jpg
nieuwsbrief maart 2022

Voorwoord Abt

Heiligheid
Er zijn geen woorden voor de humanitaire ramp die zich momenteel in ons eigen continent voltrekt. Een wereld waarin het woord een desastreuze rol vervult. Fake news van de ergste soort, leugen, verdachtmaking, laster en ga maar door. Maar

Lees meer

Vastenboeken in de abdij

De H. Benedictus heeft in zijn regel voor monniken een hoofdstuk, het 49e,  gewijd aan het houden van de 40-daagse vasten. Hij laat dit voorafgaan door een hoofdstuk over de dagelijkse handenarbeid. Maar meer dan de helft van dit hoofdstuk

Lees meer

Gebed Titus Brandsma

Ter inspiratie voor deze veertig dagen delen we een gebed van Titus Brandsma met jullie. Print het gerust uit om de woorden en beelden te overwegen. We hopen dat het ons allen helpt voor wat licht in deze donkere tijd.

Lees meer

Bij een nieuwe vlag

Na de in alle opzichten stormachtige dagen, hier door de weersomstandigheden, elders in Europa door menselijke beroeringen, vandaag een stralende zon die veel mensen naar buiten lokt. Solidariteit met de Oekraïne die met geweld onder de voet gelopen dreigt te

Lees meer

Boekennieuws

Twee nieuwe titels springen eruit deze maand. Het ene gaat over gastvrijheid en het andere over vluchtelingen die in AZC wachten op de toestemming om in ons land te mogen bllijven. En de oorlog in de Oekraïne maakt dat deze

Lees meer