Litanie herdenking translatie St. Adelbert

Om dankbaarheid voor de aarde, die ons draagt en die ons voedt
Om dankbaarheid voor de brengers van het geloof
Om dankbaarheid voor de communiteit van Sint Lioba en Adelbert
Om dankbaarheid voor de gemeenschap die hier wordt opgebouwd
Om dankbaarheid voor de geloofsgemeenschappen in de Egmonden
Om dankbaarheid voor alle religieuzen en pastores in Kennemerland
Om dankbaarheid voor allen die in onze tijd van Christus’ liefde getuigen
Om dankbaarheid voor het woord ons hier geschonken
Om dankbaarheid voor het levend brood hier aangereikt
Om dankbaarheid voor de hoop ons hier in het hart gelegd
Om dankbaarheid voor de liefde ons hier betoond
Om dankbaarheid voor allen die hier komen bidden
Om dankbaarheid voor allen die dit huis mee opbouwen en onderhouden
Om dankbaarheid voor allen die bouwen aan een nieuwe aarde
Om dankbaarheid voor allen die de deur van hun hart openzetten

Om dankbaarheid voor allen die een welkom thuis bieden
Om dankbaarheid voor alle hulp aan vluchtelingen, dak- en thuislozen
Om dankbaarheid voor allen die mensen in nood bijstaan
Om dankbaarheid voor allen die zorg hebben voor zieken, gewonden enstervenden
Om dankbaarheid voor allen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid
Om dankbaarheid voor allen die in Gods huis stem geven aan lief en leed
Om dankbaarheid voor allen die in Gods huis de taal van de liefde leren
Om dankbaarheid voor allen die zich als levende stenen laten voegen
Om dankbaarheid voor allen die hun leven bouwen op Christus, de rots
Om dankbaarheid voor God die in ons midden woont

Met antwoord op elke bede met een gesproken of gezongen alleluja, alleluja
Volgend artikel Bekijk het overzicht
Gastenverblijf
Een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen.
Meer informatie