Nieuwe Abt!!

Dankbaar voor de vele blijken van verbondenheid delen wij u mee dat de broeders van de Sint- Adelbertabdij heden broeder