Dankwoord abt Thijs aan Abt Praeses Maksymilian 24 juni 2020

Beste vader abt Maksymilian

Op het onvergetelijke generaal kapittel van 2018 te Subiaco werd u tot opvolger gekozen van Dom Ansgar Schmitt als nieuwe praeses van de congregatie van de Annuntiatie. Op die historische plek ontving u toen in besloten kring de abtszegening. De reden voor die beperkte groep was een andere dan die van vandaag. Toen geen corona virus, maar een kleine gemeenschap van oversten en vertegenwoordigers door wie u een bijzondere verantwoordelijkheid kreeg toebedeeld.

Vandaag heeft u ook in een kleine groep de abtszegening aan mij willen toedienen, nu  de broeders  mij tot abt hebben gekozen.  Ik ben u zeer erkentelijk dat u die dienst aan mij en onze gemeenschap hebt willen verrichten. Daarin proef ik niet alleen een teken van verbondenheid en vertrouwen, maar ik zie het ook als voorlopige afsluiting van de weg die  u met ons bent gegaan.

Nog maar nauwelijks aangetreden als praeses van de congregatie heeft u niet geaarzeld ons te begeleiden naar een nieuwe toekomst, toen vader abt Gerard te kennen had gegeven zijn lange ambtstermijn te willen afsluiten.

Wij hebben u de afgelopen 1,5 jaar meermaals mogen ontvangen in onze gemeenschap en we   hebben gemerkt hoe wij u ter harte gaan en welk vertrouwen u in onze gemeenschap hebt. Het huiswerk dat u bij elk bezoek voor ons meebracht, is voor de broeders de aanzet geweest tot een gesprek over de ziel en de vorm van ons monastiek leven hier in Egmond. Uw luisterend oor en uw goede raad zowel in de groep als in persoonlijk contact met de broeders heeft ons gesterkt om met geloof en vertrouwen verder te gaan.

Menselijkerwijs zijn we een heel kleine en broze gemeenschap, maar u hebt steeds weer gewezen  op de ziel en de kwaliteit van leven als dragers van toekomst. Die bemoediging is voor ons een kostbaar kleinood dat wij op de weg die voor ons ligt koesteren zullen als een evangelische parel. Want zonder het geloof in die verborgen schat in ons midden zal het niet gaan. Tegelijk hopen wij dat u ons blijft volgen en bijstaan op de ongebaande weg die voor ons ligt.

Moed en vertrouwen mogen ons op onze tocht begeleiden zoals wij ook u wijsheid en sterkte toewensen bij uw dienst aan de grote gemeenschap van broeders en zusters waarvoor u een bijzondere dienst is toevertrouwd. De liefde van Christus moge daarbij begin en einddoel van al ons bidden en werken, ons spreken en zwijgen zijn .

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2020, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden