Een beminnelijke Vader en een Heilige Pater, een verhaal van een vriendschap

Inhoud van de blog

Prior Jacobus Huijben en Pater Titus Brandsma

Pater Jacobus Huijben was een monnik van de Abdij van Oosterhout en heeft zich vanaf het begin ingezet voor het herstel van de oude Abdij van Egmond. Veel historisch onderzoek en veel geschriften over en van de middeleeuwse Abdij zijn door zijn handen gegaan en veel werk van hem is gepubliceerd in de loop der jaren.

Het was dan ook niet echt verwonderlijk dat Dom Huijben in 1935 bij de herstichting van Egmond als een van de pioniers werd gezonden. Dom Huijben werd de eerste overste van het nieuwe Egmond en zou dat blijven tot zijn Dood in 1948. Hij heeft na zijn sterven een eervolle plaats gekregen op ons kerkhof, als eerste van de nieuwe stichting, in het Graf dat werd gevonden bij de archeologische opgravingen van het koor van de Buurkerk, de parochie kerk van de Abdij, dit Graf was naar alle waarschijnlijkheid het graf van de 8e abt Adalard de stichter van de Buurkerk. Tot op de dag van vandaag wordt het graf van Dom Huiben in ere gehouden door onze gemeenschap. Hoewel in de geschiedenis van onze Abdij, op St. Adelbert na, geen officiële heiligen zijn voorgekomen is Dom Huijben een voorbeeld van een “stille Heilige” en hij wordt zo ook gezien in onze communiteit.

Dit brengt mij bij een onverwacht bericht dat wij ontvingen per post op 12 Maart 2022. In een eenvoudige enveloppe zat een getypt briefje gedateerd 10-3-2022. De tekst was als volgt:

“ L.S., deze Ansichtkaart trof ik aan in een boek dat ik ooit tijdens een vakantie heb gekocht op een boekenmarkt in het oosten van ons land.

De a.s. heiligverklaring van pater Titus brengt mij ertoe deze te sturen naar uw abdij, omdat die in Oosterhout naar ik bergrijp haar deuren heeft gesloten.

Met vriendelijke groeten,

Ondertekent..”

 

In dit getypt briefje zat een ansichtkaart met een afbeelding van de absis van de abdijkerk van Montserrat. Op de achterkant stond in een mooi handschrift een tekst. De kaart was gericht aan Rev. Dom Huijben, Benedictijnerabdij, Oosterhout. En verder “ Groet uit Montserrat, T is hier heerlijk, eerbiedige groeten tevens aan Hooggeëerd Heer Abt. P. Titus Brandsma, Montserrat. 24 April 1929”

Plotseling realiseerden wij ons dat wij wel een heel bijzondere kaart in handen hadden. Deze briefkaart van de ene vriend aan de andere, want dat zou verder blijken in de dagen erna, was een reliek geworden door de Marteldood van de Afzender.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik wel even stil werd toe ik de kaart even vast mocht houden. Pater Titus is zo een voorbeeld voor mij geworden door de jaren heen en dan plotseling een kaar t in handen te houden met zijn handschrift, echt een emotioneel moment.

Het intrigeerde ons zo als gemeenschap omdat het ook een onbekende kant van onze Prior Huijben aan het licht bracht. Na een korte zoektocht in ons Abdijarchief kwamen wij er al gouw achter dat pater Titus veelvuldig contact had met Dom Lansbergen en Dom Huijben omdat zij samen werkten aan het tijdschrift “ ons geestelijk erf” waarin Dom Huijben zich verdienstelijk heeft gemaakt door onomstotelijk vast te stellen dat de Navolging van Christus werkelijk aan Thomas a Kempis is toe te schrijven. Ook kwam er een verslag tevoorschijn van de besprekingen voor de Geert Groote herdenking 1940. Ook hier werkten Pater Titus en Dom Huijben samen. Een volgende verassing was een brief aan pater Lansbergen ook weer ondertekent door Pater Titus. Maar het meest ontroerende was toch wel een prachtige portretfoto van Pater Titus. Het welbekende portret van de pater Carmeliet die peinzend naar de kijker schouwt. Op de achterkant staat de vermelding dat “Pater Prof. Dr. Titus Brandsma is gestorven op 26 Juli 1942 in Concentratiekamp Dachau. Het is zo ontroerend omdat Dom Huijben deze foto tot zijn dood in 1948 heeft bewaard in zijn gebedenboek. Overtuigd van de Heiligheid van deze Martelaar voor het geloof. Zo werd voor ons duidelijk dat twee Paters, vrienden, ook over de dood heen verbonden bleven.

   

Op 15 Mei bij de Heiligverklaring zijn deze relieken, geschreven teksten, foto en een reliek van het Habijt van St. Titus Brandsma in de kerk gepresenteerd in een Vitrine. Het reliek van Pater Titus zal in een prachtig beeldje ontworpen door Fr. Leo Dish, een medebroeder van de Abdij St. Benedictusberg in Vaals worden verwerkt om zo op zijn feestdag een plekje te krijgen in onze kerk.

Nieuwsbrief

Schrijf u vrijblijvend in en blijf op de hoogte van de activiteiten van Abdij van Egmond.

We respecteren uw privacy. Sint-adelbertabdij zal uw e-mailadres nooit delen met derden.
© 2024, Abdij van Egmond Algemene voorwaarden