Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Donaties

Donaties ten behoeve van de onderhoud van de Abdij

t.n.v. Vrienden van Egmond
IBAN NL29 INGB 0000 2316 19
BIC INGB NL2A

De Abdij valt onder de groepsbeschikking van de Bisschoppenconferentie van de Rooms-katholieke Kerkprovincie. Deze is terug te vinden in de database van de Belastingdienst.
Uw gift is dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het anbi nummer is niet noodzakelijk om de post aftrekbaar te maken.
Donaties