Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Zorg voor de aarde

De monniken van de Abdij van Egmond willen graag een bijdrage leveren aan de huidige en de toekomstige maatschappij. Daarom willen ze in de Abdijtuin ruimte geven aan educatie over de ‘Levende Aarde’. In dit project staat de zorg voor een gezonde aarde centraal.

De Abdij van Egmond heeft een eeuwenoude geschiedenis, die teruggaat tot circa 600 n.Chr.

Eeuwenlang was de Abdij, naast een ziekenhuis en opvang voor armen en wezen, ook een kenniscentrum. De monniken hadden veel kennis van waterbeheer en van het verbouwen van gewassen. 

Abdij als kenniscentrum

De monniken zijn hun verleden niet vergeten. Hun grote wens is de buitenruimte om de Abdij opnieuw duurzaam in te richten en te gaan fungeren als kenniscentrum met betrekking tot duurzaam leven.

De monniken zijn, ondanks de hoge leeftijd van een aantal van hen, nog intensief betrokken bij diverse maatschappelijke, spirituele en sociale organisaties, waardoor de Abdij een levendige en geïnspireerde omgeving is met veel nationale en internationale contacten.

Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers die de monniken bijstaat in hun wens om de Abdij te maken tot een duurzaam kenniscentrum met ecologische buitenruimte. 

Project 'De levende aarde'

"De bodem waarop wij leven heeft ons eeuwenlang op wonderbare wijze gevoed. Maar zijn wij de afgelopen decennia niet een beetje vergeten hoe wij de bodem moesten voeden? Op één vierkante meter gezonde bodem zouden net zoveel organismen moeten leven als er mensen op de aarde zijn. Een dergelijke bodem vormt de basis voor gezonde plantengroei, is de bron van natuurlijke voedingsstoffen voor de gewassen die wij eten, en is in staat regenwater te bufferen en wateroverlast te verminderen. Om deze bodem te behouden moeten wij als beheerder ervan de bodem ‘voeden’. Voedsel voor de bodem is essentieel willen we de grond vruchtbaar en gezond houden. “Je bent wat je eet”. Dat geldt voor de mens evenzeer als voor het bodemleven.”

De Abdij van Egmond biedt een programma aan met diverse projecten en lezingen rond het thema ‘Zorg voor de schepping’. Kijkt u voor het actuele programma op bezinningsaanbod.