Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Pomologische vereniging

Meer dan 10 eeuwen geleden werd er al fruit verbouwd bij de abdij. De monniken hadden dus een groot deel van het jaar fruit op tafel. 

In de kelders van de abdij werd dit fruit tot het late voorjaar bewaard bij een temperatuur van zo’n 4 graden. Slim en gemakkelijk hoorden in die dagen nog bij elkaar. 

Vanaf 1975 heeft broeder Arnold van der Drift (Broeder Nol) de boomgaard onder zijn beheer genomen en is een nieuwe aanplant tot stand gekomen. Ook werd de oppervlakte van de ‘bonghert’ uitgebreid tot 3000 m2.

In 1993 deed de POMologische vereniging Noord-Holland het verzoek om een eigen fruitrassencollectie te mogen aanleggen. Sindsdien omvat de boomgaard een uitgebreide verzameling zeldzame appel-, peren- en pruimenbomen, die in de hoogstam of spilvorm voor het nageslacht worden bewaard.

Rond het jaar 2000 werden er meer dan 500 fruitbomen aangeplant en onderhouden. Vanaf 2008 is opnieuw een begin gemaakt met een zorgvuldige selectie en registratie van oude- en nieuwe fruitsoorten.

U bent van harte welkom om de boomgaard te bezoeken!