Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Groenwerkgroep

In de Abdijtuin is een zelfstandige vrijwilligersgroep werkzaam. Deze  is ontstaan uit het project Groene Kerkterreinen van Landschap Noord-Holland. Tijdens dit project,dat in 2009 werd afgerond, is in Noord-Holland een aantal terreinen van kerken en andere religieuze gebouwen onderhouden of hersteld.

Het belang van duurzaam onderhoud bleek op veel van deze locaties een probleem. Enerzijds door een gebrek aan mankracht (ouder worden van de parochianen, broeders), aan de andere kant een gebrek aan financiële middelen om de werkzaamheden te laten uitvoeren.

Om deze waardevolle terreinen - vaak met veel historische elementen, en door de rust die in deze tuinen heerst een schuilplaats voor veel vogels en kleine zoogdieren - te behouden en te beheren is in Egmond een vrijwilligersgroep opgericht.

De groep bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste vrijwilligers uit Egmond en wijde omstreken. De vrijwilligersgroep werkt in overleg met de "tuinbroeder" van de Abdij.

"We zijn een groep van doeners en kunnen op werkdagen veel werk verzetten. Naast het werk is er ook tijd voor een praatje en een gezellig samenzijn tijdens de lunch. Uiteraard is er op het terrein van de Abdij altijd werk, dus zijn extra werkkrachten altijd welkom."

De Abdijtuin

De Abdijtuin bestaat uit een parkbos, windsingels, weide, sloten en siertuinen. Daarnaast bevinden zich diverse vlindertuinen op het terrein. Onze werkzaamheden bestaan uit het onderhoud van al deze verschillende onderdelen van de tuin. Samen met de tuinbroeder wordt afgestemd welke werkzaamheden prioriteit hebben en waar we met z’n allen aan gaan werken.

Zin om mee te doen?

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de site van de Groenwerkgroep