Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Exposities - Archief

12 november t/m 6 januari br Nils-Olov Lindstrom

12 november t/m 6 januari Feest! weet wat je viert

Pavel van Houten 'Stofpluizen op een voetstuk gezet' 12 november 2016 t/m 6 januari 2017
In het bezoekerscentrum van de abdij zijn tijdens de kerstperiode verschillende tentoonstellingen te zien:
Beeldend kunstenaar Pavèl van Houten brengt een ode aan opgeveegde stofpluizen. Van Houten verzamelde verschillende ‘samples’ van openbare locaties die variëren van kerk tot museum. Zijn bewerkte stofpluizen worden onder een microscoop geëxposeerd. Van Houten: ‘Dit project brengt een ode aan het stof: onder de microscoop komt het stof tot leven en vormt een intrigerend landschap.’ Zijn landschappen reizen onder meer naar de Oude Kerk en de Beurs van Berlage en zijn van 16 november t/m 20 december in Egmond te zien. 

Van de Zweedse broeder Nils-Olov worden kleurrijke religieuze en wereldse tekeningen op papier getoond. Broeder Nils-Olov Lindström is een graag geziene medebroeder in de abdij van Egmond. Hij is scheppend kunstenaar in de keuken, met bloemen én met kleur op papier. 


8 juli t/m 30 september expositie
Abdij van Egmond en KunstenaarsCentrum
De Abdij van Egmond en KunstenaarsCentrumBergen (KCB) hebben elkaar gevonden in de verstilling. In een wereld waar verstilling steeds moeilijker te vinden is, willen ze dit thema gezamenlijk een podium geven.
Het KCB stelde een expositie samen met werk van vijf leden: drie beeldhouwers en twee fotografen. 
Te zien zijdonder meer indrukwekkende granaten sculpturen van Rob Schreefel (1953). Over zijn werk zegt hij: 'Ik probeer beelden te maken, ogenschijnlijk spelenderwijs, alsof ze zomaar ontstaan zijn, waarbij de fysieke beleving net zo centraal staat als het optische resultaat.'
De beelden en foto's zijn vanaf 8 juli 2016 te bewonderen in de boomgaard en het restaurant van de Abdij. De expositie vormt een opmaat naar een langdurige samenwerking tussen de Abdij en het KCB.

Deelnemende kunstenaars
Rob Schreefel, beeldhouwer
Joop Hollanders, beeldhouwer
Jan van der Haven, beeldhouwer
Frits van de Reep, fotograaf

Theo Steemers, fotograaf


3 mei t/m 25 juni - Denise Kamp en Mischa de Vreede

Denise Kamp
Beeldend kunstenaar Denise Kamp (1965) werkt in verschillende disciplines. Op deze expositie zijn zowel werken op doek als op papier te zien maar ook bronzen beelden en drieluikjes. Een deel van het werk is gemaakt naar aanleiding van gedichten van Mischa de Vreede.

De beeldtaal van Denise verbindt universele thema´s als liefde, verlangen, geboorte, afscheid en groei en stelt op subtiele en poëtische wijze vragen over hoe je je als mens verhoudt tot de wereld om je heen.

Naast haar autonome ‘Vrije werk’ maakt Denise ook werk in opdracht. Zo heeft zij voor de stilteruimte in Verpleegtehuis de Lauwershof in Alkmaar een muurschildering gemaakt n.a.v. de titel ‘Waar de Hemel de Aarde raakt’.
Voor de Historische Vereniging Alkmaar maakte zij een ‘De cirkel van geloven’, een kunstwerk bestaand uit drie drieluiken voor de synagoge, de moskee en de Christengemeenschap.

Denise maakt in opdracht persoonlijke drieluikjes voor speciale momenten zoals een huwelijk, een geboorte of een afstuderen of verjaardag, maar ook afscheid en sterven. Een aantal van de hier geëxposeerde beelden zijn in opdracht gemaakt als graf of urnbeeld.

Meer informatie over deze veelzijdige kunstenares vindt u op haar site: www.denisekamp.nl

Mischa de Vreede

Mischa de Vreede werd in 1936 geboren in het toenmalige Batavia; zij was het middelste kind en enige dochter van een dominee en een onderwijzeres. Zij werd Henny gedoopt, naar de op Ambon overleden eerste vrouw van haar vader.

Na drie en een half jaar internering in Noord Sumatra werd het gezin in 1946 gerepatrieerd. Mischa bezocht het lyceum, het gymnasium en in Arnhem de kunstacademie. Toen ze achttien was veranderde ze haar voornaam in Mischa en verhuisde ze naar Amsterdam om te worden wat ze altijd al had willen zijn: schrijver. In 1959 kreeg zij de (kleine) Poëzie prijs van de stad Amsterdam voor een gedicht in haar Windroosbundel Met huid en hand; zij had toen al een kort verhaal in het toonaangevende literaire tijdschrift Podium gepubliceerd. 

Zij is tweemaal gehuwd geweest en is moeder van Katelijne van Faassen (1956) en Tobias Thomas Oudejans (1962). Ook als huisvrouw en moeder is zij blijven schrijven, -kinderboeken, maar ook voor het Algemeen Handelsblad. Zij vertaalde onder andere Herzog van Saul Bellow en De geverfde vogel van Jerzy Kosinski.

Vanaf 1969 was zij genoodzaakt 'van de pen te leven'; ze schreef onder meer columns voor de VARA radio, recenseerde kinderliteratuur voor NRC-Handelsblad en hield voor het toenmalige bureau SSS lezingen door het hele land. Ook maakte zij (reis)verslagen voor onder andere Vrij Nederland, Intermagazine en Elegance.

In 1991 verhuisde zij vanuit Amsterdam naar Camperduin; zij woont daar heel dicht bij de zee. Zij ging zich toeleggen op 'oral history': het noteren van aan haar vertelde (levens)geschiedenissen onder het motto:

“Een verhaal vertellen is ongeveer het liefste wat je een ander kunt aandoen.”

Maar het liefst wijdt ze zich aan de poëzie. Zodat zij haar eigen stem weer laat klinken, een stem die vertelt, uiteraard. 

Meer weten over deze boeiende schrijfster? Kijkt u op www.mischadevreede.nl. 

11 januari t/m 10 februari 2016 Wachten - Noor Dahmen en Marijke Vijfhuizen
Wachten, een goed-begin-van-het-nieuwe-jaar tentoonstelling
In deze expositie laten Noor Dahmen en Marijke Vijfhuizen werken zien waarin spirituele elementen naar het dagelijks bestaan worden getrokken. Hun werkwijze speelt hierbij een belangrijke rol.
Zo lijken de pietà’s van Noor op hedendaagse rouw- of verwerkingsprocessen. 
Marijke probeert door herhaling de aandacht van de kijker te vestigen op de verschillen in schijnbaar gelijke portretten.

9 mei t/m 17 juni 2015 Katja Berkenbosch - papierkunst
Katja Berkenbosch (1970) is in Amsterdam geboren waar zij woont en werkt. Zij volgde een beroepsopleiding creatieve educatie. Haar specialisatie ligt binnen het werken met papier en textiel. Zij geeft cursussen in verschillende beeldende technieken waarbij de aandacht ligt op het begeleiden van de deelnemers op de weg van innerlijke creativiteit. Sinds 2006 richt Katja zich voornamelijk op haar autonome werk.

In haar werken met papier is een eigen stijl binnen de papierkunst ontstaan, die zijzelf omschrijf als ‘schilderen met papier’.
In Katja’s panelen treft men diverse soorten papier aan; lokta- en Japanspapier, olie- en waxpapier, Nepalees- en Indiaans handgeschept papier, kahari-, en asarakusui papier, maar ook kranten en ander industrieel papier.

Op zaterdag 30 mei kunt u om 10.00 uur of om 13.30 uur onder begeleiding van Katja uw eigen kunstwerk maken. Katja leert u zelf een miniatuur van papier te maken dat u mee naar huis neemt.
U kunt zich via deze link aanmelden.

14 februari t/m 25 maart 2015 Jaap Mes - aquarellen, schilderijen en voorstudies 
François Mes werd op 15 maart 1892 als Jaap Mes geboren in Haarlem. Tijdens zijn opleiding aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunst in Amsterdam raakte Jaap Mes bevriend met de kunstenaars Piet en Mathieu Wiegman, die hem in contact brachten met de Bergense School. Na zijn intrede In het klooster in 1917 heeft hij zich voornamelijk bezig gehouden met het verbeelden van Bijbelse- en heiligentaferelen. De miniatuurachtige illustraties, die hij in de jaren dertig maakte bij een herdruk van het boek "Leven van St. Elisabeth" van de Graaf de Montalambert, worden als een hoogtepunt in zijn oeuvre beschouwd. Van middeleeuwse miniaturen tot schilderijen van Cézanne en de Fauvisten: Mes had een brede belangstelling. Deze belangstelling zou hij in de loop der jaren omzetten in een geheel eigen stijl, herkenbaar aan een uitbundig decoratief kleurgebruik. Waar zijn figuren traditioneel ogen, is zijn mozaïekachtige stofbehandeling verrassend en origineel.

François Mes en Elisabeth van Hongarije  
In 1836 verscheen in Frankrijk ‘Sainte Elisabeth de Hongrie’, het leven van de heilige Elisabeth, geschreven door graaf de Montalembert. Het omvangrijke werk – 624 bladzijden – was rijk versierd met tekeningen en etsen van diverse kunstenaars. Het boek kende een groot succes en beleefde talloze uitgaven. 100 jaar later, in 1936, wilde men een herdruk uitbrengen. François Mes kreeg de opdracht nieuwe tekeningen en etsen te maken voor deze editie. De illustraties die François Mes voor dit boek gemaakt heeft, behoren tot zijn mooiste werk. Helaas is het boek nooit verschenen. De aquarellen zouden worden gereproduceerd door middel van de pochoir- techniek. Dat bleek zo kostbaar, dat het boek in de crisistijd te weinig intekenaars kreeg. Op het ogenblik wordt gewerkt aan een boek, waarin het verhaal over het nooit verschenen boek uit de doeken wordt gedaan en alle illustraties, voor zover bewaard, worden opgenomen. 

27 september t/m 15 oktober Madonna's
Geïnspireerd door Giorgi Shengelia, die een klein schilderijtje gaf als dank voor het maken van een tentoonstellingskleed, kregen Hermy Jes en haar man Zeger het idee om aan bevriende kunstenaars te vragen om hun interpretatie te geven van de Heilige Maagd. Er waren wel wat voorwaarden: het moest niet te groot zijn en niet teveel kosten! Hun huisje is klein en het budget beperkt.:
“We wilden tot 15 stuks gaan, maar allengs groeide de collectie tot 25 kunstwerken. Iedereen was enthousiast! Het is een prachtige collectie geworden met kunstwerken die variëren van foto’s, brons, schilderijen, collages en gedichten, die we graag met iedereen delen!” 
Tijdens de expositie komt Inge de Hartog een mozaiek maken van de heilige maagd, waarbij iedere bezoeker kan participeren, door voor 1 euro hun 'steentje bij te dragen'. De bezoekers plaatsen zelf een steentje in het kunstwerk!

Julia Stankova - 4 april t/m 3 mei 2014
In de maand april exposeert de Bulgaarse kunstenares Julia Stankova haar iconische schilderijen in Benedictushof. Julia heeft de gave heeft om diepe religieuze gevoelens in haar ‘iconische’ schilderijen tot uitdrukking te brengen. Met een nieuwe symbolische beeldtaal, diepe en rijke kleuren schept zij een eigentijdse iconografie. Julia studeerde mijnbouwkunde/geologie en op latere leeftijd theologie. Ze verdiepte zich met name in de byzantijnse cultuur, die ten grondslag ligt aan die van Bulgarije. Tijdens restauratiewerk aan 18de- en 19de- eeuwse Bulgaarse iconen werd zij gefascineerd door deze religieuze afbeeldingen. Ze verdiepte zich o.m. in de geschiedenis, regels en complexe systemen van met name byzantijnse iconen. Ze maakte zich de technieken en symbolen eigen en begon begin negentiger jaren van de vorige eeuw zelf iconen te schilderen. Eerst kopieerde ze byzantijnse iconen, maar al snel ontwikkelde ze haar eigen stijl. Een stijl die zich nog steeds doorontwikkelt. De bron van al haar werk is en blijft gebaseerd op haar diep gewortelde religieuze overtuiging dat ‘Het Koninkrijk Gods in de mens is’.

Ex