Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Cursusdetails

Hier vind u meer informatie en een inschrijfmogelijkheid voor de door u geselecteerde cursus.

Vastenretraite: Van oorsprong tot opstanding

Stille 40 dagen-retraite rond bijbelverhalen en je eigen levensverhaal.

Bijbelverhalen zijn spiegels voor je eigen leven. Ze vertellen het verhaal van jouw leven, zoals het gegaan is of zoals het nog steeds gaat. Het hele leven komt in de bijbel voorbij, van oorsprong, keuzes maken, je leven vorm geven, mislukken, wegtrekken, opstaan en opnieuw beginnen. Tijdens deze vierdaagse stille retraite staan we aan de hand van bijbelverhalen stil bij ons eigen leven en volgen we onze levensweg van oorsprong, levenskeuzes, teleurstelling, uittocht naar opstanding.  Ingrediënten zijn: 2 inleidingen per dag (met gebruik maken van tekst, beeld, muziek), de getijdengebeden van de monniken, stilte. Er vinden geen uitwisselingen plaats. Buiten de lezingen is er stilte. Er is wel gelegenheid voor persoonlijke gesprek met de begeleider.

Locatie:
Abdij van Egmond
Docent:
Franck Ploum
Cursusperiode:
06-03-2017 - 09-03-2017
Deelnemers minimaal:
8
Deelnemers maximaal:
14
Cursusbedrag:
€ 375.00
Deelnemen: