Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Cursusdetails

Hier vind u meer informatie en een inschrijfmogelijkheid voor de door u geselecteerde cursus.

Over de tempel van de ziel * volgeboekt*

Tekstlezing drie preken Eckhart.

De mysticus Meister Eckhart is nogal populair bij mensen die op afstand staan van het kerkelijke christendom, maar niettemin toegang zoeken tot de religieuze dimensie in hun bestaan.   ‘Laten’ is een grondwoord bij Eckhart: ‘Voorbij God komen zoals hij zich in tijd en ruimte openbaart’; ‘leven zonder waarom’; ‘leven in het eeuwige nu’; ‘je verlaten op God; ‘toelaten’ en ‘loslaten’.

In de cyclus gaan we dieper in op de denkwereld en levensvisie van de middeleeuwse mysticus Eckhart aan de hand van drie preken, waarin hij de ‘Godgeboorte in de grond van de ziel’ stap voor stap uiteenzet. Eckhart blinkt uit in eenvoud: we hoeven helemaal nergens naartoe, er valt niets te bereiken, want we zijn er al. En je kunt nu eenmaal niet bereiken wat er al is. 

De ontdekkingstocht omvat drie zaterdagochtenden, te beginnen met om 9.30 een eucharistieviering in de abdijkerk, waarna inleiding en tekstlezing. Einde: 12.30 uur

Data: Zaterdag 12, 19 en 26 januari 2019

Voor informatie: Janneke Krijger, tel: 06-49080090 of j.t.krijger@hetnet.nl


Locatie:
Abdij van Egmond
Docent:
Janneke Krijger en Paul Raasveld
Cursusperiode:
12-01-2019 - 26-01-2019
Cursusbedrag:
€ 50.00