Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Cursusdetails

Hier vind u meer informatie en een inschrijfmogelijkheid voor de door u geselecteerde cursus.

Adventsretraite

Stille adventsretraite

De weg naar kerstmis, onze groei naar menswording, is een weg van verlangen. Dat verlangen ligt diep in ons verborgen als een stuwende kracht, als sturend geweten richting een nieuwe wereld(orde). Het verlangen nodigt ons uit om ons mens-zijn te oriënteren op wat komen gaat en laat woorden in ons opborrelen als: heb mij lief, doe mij recht, mens waar ben je? 

Tijdens deze vierdaagse stille retraite staan we aan de hand van psalmen en bijbelverhalen stil bij ons eigen leven in het licht van Advent.

Ingrediënten zijn: twee inleidingen per dag (met gebruik maken van beeld, kunst, muziek), de getijdengebeden van de monniken, stilte. Er vinden geen uitwisselingenplaats. Buiten de lezingen is er stilte. Er is wel gelegenheid voor persoonlijke gesprek met de begeleider. 

Begeleiding door Mirjam Dirkx, theoloog, mede-eigenaar van De Levensboom, praktijk voor Zingeving, Spiritualiteit en Leiderschap en initiatiefnemer van de Leergang Begeleiding van Christelijke Meditatie.

Maandag 27 november – donderdag 30 november 2017  (aankomst 10.00 uur – vertrek 17.00 uur)

investering: €375,- , inclusief verblijf en maaltijden


Locatie:
Abdij van Egmond
Docent:
Mirjam Dirkx
Cursusperiode:
27-11-2017 - 30-11-2017
Deelnemers minimaal:
10
Deelnemers maximaal:
12
Cursusbedrag:
€ 375.00
Deelnemen: