Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Cursusdetails

Hier vind u meer informatie en een inschrijfmogelijkheid voor de door u geselecteerde cursus.

Lezing Sicco Claus: Het stil gebed, brug naar een lichaam-gecentreerd Christendom

De geschriften van Johannes Cassianus (360/380-435) worden algemeen beschouwd als één van de belangrijkste inspiratiebronnen voor de Christelijke monastieke traditie. Benedictus verwijst in zijn regel al expliciet naar deze auteur.  

Cassianus' geschriften vormen een schakel tussen het Christendom dat zich in de woestijnen van Egypte en Syrië ontwikkelde en waarvan hij uitgebreid kennisnam en Europa, dat hij zag als de plek waar hij zijn roeping wilde leven. In de 20e eeuw blijkt deze auteur echter ook te kunnen functioneren als een brug tussen Westerse en Oosterse spiritualiteit. Dat wordt duidelijk uit het werk van de Benedictijn John Main (1926-1982). Hij ziet Cassianus als de schakel tussen een meditatiepraktijk die hij zich in het (verre) Oosten eigen maakte onder leiding van een Hindoe Swami en de Christelijke, contemplatieve traditie.

In deze lezing zal worden ingegaan op Cassianus' onderricht over stil gebed en Main's vertaling hiervan in een hedendaagse vorm van spiritualiteit.

Maar wat is nu de waarde van zo'n soort spiritualiteit? Er zal in deze lezing worden betoogd dat een dergelijke vorm van Christendom - met een centrale plek voor stil gebed/meditatie - een uitweg kan bieden uit wat de Canadese filosoof Charles Taylor een voortgaand proces van ex-carnatie - in plaats van incarnatie - noemt.


Locatie:
Abdijwinkel van Egmond, Egbertzaal
Docent:
Sicco Claus
Cursusperiode:
19-01-2019
Deelnemers minimaal:
20
Deelnemers maximaal:
50
Cursusbedrag:
€ 0.00
Deelnemen: