Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Cursusdetails

Hier vind u meer informatie en een inschrijfmogelijkheid voor de door u geselecteerde cursus.

Bidden met heel je hart

Bidden doen we allemaal, of we gelovig zijn of niet. Als je naar een mooie zonsondergang kijkt zeg je: ‘Machtig mooi’. Als je een belangrijke afspraak gaat missen, zeg je: ‘Laat het niet gebeuren’. Als je om je heen kijkt, zie je mensen het ongeluk afkloppen. Iedereen bidt. Dat kan op verschillende manieren: aanroepen, smeken, danken, formuliergebeden bidden, kaars aansteken, schietgebedjes prevelen of vragen. 

Bidden is een gesprek met of zonder woorden. Je bent biddend in gesprek met jezelf, met God. Bidden is zoeken naar een evenwicht, vinden van een balans in je leven. Bidden is vragen om steun, roepen om hulp, smeken om troost, dank zeggen voor de zegeningen die je toevallen. Bidden leidt altijd tot verandering. Wie echt bidt, opent zijn lege handen, zodat ze gevuld worden door God. Want wie zijn leven in de handen van God durft te leggen is als een boom gepland aan stromend water: zijn bladeren verdorren niet, alles wat hij doet komt tot bloei, op tijd draagt hij vrucht.  

René Hornikx is pastoraal theoloog en auteur van verschillende boeken over gemeenschapsvorming, spiritualiteit en liturgie. Zijn laatste boeken gaan over bidden: 1. Luister naar wie je lief is; 2. Bid met heel je hart en Feesten doe je samen. Hierin geeft hij de lezer suggesties over hoe te bidden, maar ze bieden vooral een rijke keuze van gebeden aan. 


Locatie:
Abdijwinkel van Egmond, Egbertzaal
Docent:
René Hornix
Cursusperiode:
11-05-2019
Deelnemers minimaal:
20
Deelnemers maximaal:
50
Cursusbedrag:
€ 12.50
Deelnemen: