Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Leerhuis Kerkvaders

Op zoek naar de bronnen van ons geloof

i.s.m. Leerhuis Kerkvaders Gent

Het Leerhuis van de Kerkvaders wil de rijkdom van vroegchristelijke auteurs ontsluiten voor mensen van vandaag. Dat gebeurt door middel van lessen, leesavonden, colloquia en pelgrimsreizen in een geest van oecumene. Dit aanbod wil het geloofsleven van de deelnemers verrijken door een dieper verstaan van het mysterie van Christus en van de Kerk.

De Abdij van Egmond biedt dit seizoen drie weekenden aan waarin onderdelen van het grote Leerhuis Kerkvaders Gent geprogrammeerd worden. Naast de bijdragen vanuit de docenten van Gent zullen er ook onderdelen verzorgd worden door de monniken van Egmond. De cursusdagen zijn:

29 en 30 september 2017

26 en 27 januari 2018

30 maart en 1 april 2018

Deelname is mogelijk per weekend, of voor de hele serie.

Zodra de inhoud van het programma beschikbaar is, wordt de inschrijving opengesteld. Dit volgt zo spoedig mogelijk.

Tijden

vrijdagmiddag                13.00 - 17.00 (aansluitend vespers en broodjes om mee te nemen)

zaterdagochtend        10.30 - 12.30 (vooraf eucharistie en aansluitend gebed en lunch) 

zaterdagmiddag        13.30 - 15.30

Kosten per collegeweekend: € 120,-   (incl. koffie/thee en reader en lunch op zaterdag)

Er worden geen overnachtingen aangeboden. Mensen die in de buurt van de abdij willen overnachten kunnen gebruik maken van het gastenhuis van O.L.V. ter Nood in Heiloo. De kosten van deze overnachting is niet inbegrepen in de cursusprijs. Wilt u in Heiloo reserveren? Neem contact op met: 072-5051288 of info@olvternood.nl