Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Algemene voorwaarden

Aanmelding
Voor alle programma-onderdelen is aanmelding vooraf noodzakelijk, tenzij dat nadrukkelijk anders is vermeld.

Betaling
Betaling geschiedt bij aanmelding via de website door middel van het Ideal-traject van de Nederlandse banken of door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Benedictushof na ontvangst van de factuur. Bij betaling op factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen of betaling per omgaande indien het programma binnen de termijn van 14 dagen valt. Bij aanmelding via de website ontvangt u een bevestigingsemail.

Afmelding en annulering
Wij behouden ons het recht voor om een programma te wijzigen en bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren. Als u reeds heeft betaald en wij besluiten dat een cursus niet kan doorgaan, ontvangt u het betaalde cursusgeld volledig terug.

Annuleringsregeling bij retraites:
Bij retraites (waarbij Benedictushoffacilteiten moet reserveren) geldt de volgende annuleringsregeling: - wanneer u binnen 30 dagen voor aanvang van de retraite afzegt, bent u 50% van het betreffende bedrag verschuldigd - wanneer u binnen 2 weken voor aanvang van de retraite afzegt, bent u het gehele bedrag verschuldigd.

Annuleringsregeling bij cursussen/workshops:
Wanneer u binnen 2 weken voor aanvang van de  cursus/workshop afzegt, bent u het gehele bedrag verschuldigd.  - bij afmelding van uw kant tot 2 weken voor aanvang van de cursus, wordt er € 5,-- administratiekosten gerekend.

Kortingsmogelijkheid
Als de kosten van een evenement uw deelname in de weg staan, verlenen wij een korting van 25%. Neemt u dat geval contact met ons op. Wij komen u graag tegemoet.