Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond

Activiteiten in de Abdijwinkel

Lezingencyclus ‘Ontmoeting op weg naar Pasen’     
Januari tot april 2018 

In deze periode organiseert de abdijwinkel van Egmond een serie lezingen ‘Ontmoetingen op weg naar Pasen’. De verschillende sprekers reiken ons voedsel aan ter verdieping en verrijking van ons geestelijk leven, om het leven, de kruisdood en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus te overdenken en te vieren. Met behulp van Gods Geest worden wij aangesproken en aangespoord tot verdieping van ons geloof, tot gesprek met elkaar, tot kerk zijn, tot reflectie tot ‘Ontmoeting’.       

Historie en spiritualiteit van Iconen (28 jan. 2018, 14.00 u).    
Joris Van Ael, iconograaf.   
Sinds 1979 is Joris Van Ael zelfstandig iconograaf. Hij ontving zijn vorming bij twee orthodoxe leermeesters te Parijs: Dhr. Bernard Frinking en Dhr. Leonid Ouspensky.  Hij publiceerde in 1996: Mijn lied draagt uw Naam door de tijden, een studie over liturgie, symbolen en iconen. In 2004 verscheen de hoger genoemde passiecyclus in boekvorm.  Zijn spiritueel thuisland  is de Kerk van de Vaders, waarvan hij de rijkdom graag vertolkt in conferenties, bezinningen en retraites.  aanmelden

Religieuze gedichten. Ervaring, beleven van een leven met God (3 feb. 2018, 14.00 u)    
Adri Kortekaas (1973) is benedictijner monnik van de Sint Adelbertabdij te Egmond-Binnen.   
Sinds enkele jaren schrijft hij religieuze gedichten. Zijn liefde voor muziek en voor beeldende taal van de Schrift, in het bijzonder van de psalmen, zijn daarbij zijn belangrijkste inspiratiebronnen. Hij heeft twee gedichtenbundels ‘Reisgenoten en Brekend licht’ uitgegeven. Hij heeft vele liederen geschreven voor de liturgie, een  Mis en het ‘nieuwe’ Onze Vader getoonzet, die in de kloosters van Nederland en Vlaanderen worden gezongen.  aanmelden    

Liturgie als toegang tot de Heilige (4 feb. 2018, o.v.  16.00 u)    
Antoine Bodar is priester en hoogleraar, schrijver van boeken over cultuur en christendom en programmamaker bij radio en televisie.   
Vaagheid en politieke correctheid liggen hem niet, evenmin halfzachtheid. Hij houdt van helderheid in elke gedachtewisseling en schroomt niet zaken bij de naam te noemen — tegen de luim van de dag en de waan van de week in.  aanmelden                                                                                                                                    

Hoe worden  wij als gelovigen uitgedaagd om een open, uitnodigende Kerk te zijn in dit tijdperk-Franciscus (10 feb 2018, 14.00 u)    
Anton de Wit (1979) heeft zich ontwikkeld tot een gezaghebbende stem in katholiek Nederland.   
In columns, boeken, radio- en tv-optredens valt hij op als een fris en origineel denker; geestig, scherpzinnig en bedachtzaam. Sinds maart 2017 is hij hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad.   aanmelden   

Het belang van contemplatie, ook bij maatschappelijke vraagstukken (17 feb. 2018, 14.00 u)    
Erik Borgman (Amsterdam, 1 januari 1957) is een Nederlandse leken- dominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de Universiteit van Tilburg.   
Hij is een geliefde spreker en een inspirerende gids voor ieder die actief is rondom de kerk in Nederland. Hij verstaat de kunst om een nieuwe horizon te zien en hij vindt de woorden op weg naar dat visioen.  aanmelden      

Lees, luister en bemediteer de spiritualiteit van de  Matthäus-Passion (10 maart 2018, 14.00 u)    
Ad de Keyzer is wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en auteur van:  Bachs grote Passie.
Een spiritueel-liturgische benadering van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach, en Mystieke perspectieven in Bachs Matthäus- Passion.  aanmelden   

Plaats: Abdijwinkel van Egmond, Egbertzaal. Vennewatersweg 27a, 1935 BH Egmond-Binnen.