Sint-Adelbertabdij
Abdij van Egmond
datum
omschrijving
tijd
22-06-2018
16.00 uur
23-06-2018
13.00-16.00 uur
29-06-2018
13.30-15.30 uur
27-07-2018
13.30-15.30 uur
28-07-2018
Poëzie-zaterdagmiddagen: Quarantaine, een sonnettencyclus van Malachi Black
14:00 uur - 16:00 uur
25-08-2018
10.30-12.30 uur
22-09-2018
13.00-16.00 uur
24-09-2018
15.30 uur
23-11-2018
16.00 uur