Nieuwsbrief April 2020

 

Beste lezers,

Voor ieder van ons is het dit jaar een bijzondere Paasviering. De afgelopen veertigdagentijd was het een echt woestijntocht, niet alleen voor de christenen, maar voor heel de wereldbevolking. Volkomen onvoorbereid werden wij geconfronteerd met de bedreiging van een onbekend virus waarop de wetenschap nog geen antwoord wist te geven en die de geavanceerde medische zorg voor onoplosbare vragen stelde. Zo is de situatie in landen met een hoogontwikkelde medische zorg. Hoe het virus zal huishouden als het volkeren en culturen bereikt met onvoldoende medische en sanitaire voorzieningen geeft aanleiding tot grote bezorgdheid.

Onze samenleving staat voor de uitdaging het hoofd te bieden aan een mega ramp.Om daartoe in staat te zijn is het overstijgen van onderlinge tegenstellingen een absolute voorwaarde. De kloof tussen Oost en West, tussen arm en rijk, tussen volkeren en rassen is altijd absurd en contraproductief geweest, maar wie niet bereid is de verbinding te zoeken tekent zijn eigen doodvonnis. In die situatie vieren wij Pasen, de overwinning van Jezus op al wat de zondige mensheid gescheiden houdt van zijn Vader, de Schepper van hemel en aarde. Het is niet een straffende God die scheiding brengt, maar de zonde, de zelfzucht van de mens. Die heeft Jezus overwonnen door zich over te geven aan de vreselijke Kruisdood. En van de Vader schenkt Hij nieuw en onvergankelijk leven. Dat mogen wij jaarlijks vieren in deze hoogdagen van het liturgische jaar. Fysiek dienen wij afstand te bewaren. Des te meer beseffen wij hoe kostbaar het is de saamhorigheid te kunnen beleven. De vieringen in de abdij gaan door in de mate van het mogelijke, met inachtneming van de voorschriften van de kerkelijke en burgerlijke overheid.

Hopelijk zijn wij in staat via streaming onze kerk virtueel open te stellen voor de belangstellenden. Op de website en de FB-pagina van de abdij kunt u daarover informatie vinden. En weest u verzekerd dat wij intenser dan ooit uw aller intenties meedragen in ons gebed, en bijzonder ook de overledenen zullen gedenken, de slachtoffers van de pandemie, en ook zullen bidden om kracht voor wie zich wijden aan de verpleging en verzorging.
In verbondenheid,
Abt. Gerard Mathijsen osb

 
 
 

Gedurende de Goede week gaan de gebedsdiensten van de broeders in de abdij gewoon door. Graag willen we u mee laten bidden en vieren via de live videostream link op de website of via de Facebookpagina van de Abdij.
De liturgieboekjes van de uitgezonden diensten zijn te downloaden onder liturgie en preken  Hieronder vindt u een overzicht van alle vieringen in de Goede week.
Wij wensen u een bijzondere stille week. 

                               Dagorde in de Goede week

 
 

Iedere avond, in de completen, bidden we altijd voor onze „afwezige” broeders. In deze tijden krijgt dit een hele andere lading, er gaat nu juist niemand van ons van huis. Des te meer missen wij onze gasten, oblaten en dorpsgenoten.
Kortom, iedereen die wel eens met ons meebidt is nu deze „afwezige” zuster of broeder. Mocht u onze getijden thuis willen volgen dan kan dat, op deze webpagina vindt u ons Psalmenschema dat u kunt volgen. Mocht u overigens een eigen getijde-ritme zoeken dan vindt u hier ook twee alternatieven schema’s die kunnen helpen: één om alle Psalmen in een week of één om in een maand te bidden. Hieronder vindt u nog het hele gebed voor de „afwezige” zusters en broeders:

Abt:    Bewaar ons Heer, als het licht van uw ogen,
Allen:  Berg ons, in de schaduw van uw vleugels,
Abt:    Gods hulp blijve altijd met ons,
Allen:  En onze afwezige zusters en broeders,
Abt:    Zegene en bescherme ons, de almachtige en barmhartige Heer, Vader, Zoon en                Heilige Geest,
Allen:  Amen! 

Psalmenoverzicht

 
 

Onze medebroeder Benoit Standaert, benedictijn in de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken-Brugge,  geeft enkele waardevolle tips over hoe te leven in deze uitzonderlijke tijd.


Benedictijn Benoît Standaert leidde vele jaren als kluizenaar een teruggetrokken leven in d
e stilte. Hem werd gevraagd ‘hoe leven als kluizenaars'.

Lees hier het interview door de redactie van kerknet.be

 
 
 

De abdijwinkel is gesloten, maar voor het bestellen van kaarsen of boeken is de winkel telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 10:30 uur – 14:00 uur of via de mail abdij@abdijkaarsen.nl of boeken@abdijkaarsen.nl 
Bestellingen kunnen op afspraak afgehaald worden.

                                              Boekentip voor deze periode

 
 
Broeder Thijs maakte enkele foto's van de ontluikende lente in de abdijtuin.(klik op foto)

 

Blog van Br. Adelbert over de geschiedenis van de Abdij van Egmond.
 1  -    2   -  3 

Abdij

St. Adelbertabdij
Abdijlaan 26
1935 BH Egmond-Binnen
Telefoon: 072 506 1415

 Abdijwinkel en Museum

Vennewatersweg 27a
1935 AR Egmond-Binnen
Telefoon: 072 506 2786

Afmelden voor nieuwsbrief