nieuwsbrief mei / juni 2022

Voorwoord Abt

Pinksteren staat voor de deur, dat is het feest van de geboorte van de kerk, mensen bewogen en bevlogen door de Geest. Heiligen nemen onder hen een bijzondere plaats in. 1100 jaar geleden werd het gebeente van Adelbert overgebracht van

Lees meer

Herinnering aan broeder Erik

Op 30 april 2022 overleed onze geliefde broeder Erik. Velen van u zullen hem kennen als de actieve en creatieve manager van Benedictushof. Erik was ook een zeer gewaardeerd lid van de webredactie, die maandelijks o.a. deze nieuwsbrief verzorgt. Zijn

Lees meer

1100 jaar Monastiek leven in Egmond.

Een jubileumjaar begint!!! Dit jaar is het op 15 juni precies 1100 jaar geleden dat het gebeente van de Heilige Adelbert vanuit zijn grafkapel werd overgebracht naar het kleine houten klooster van zusters dat door Graaf Dirk I gebouwd was

Lees meer

Magazine Adelbert

In de feestelijke maand van 1100 jaar religieus leven in Egmond verschijnt dit magazine, 100 pagina’s, geheel in kleur, met alles wat Adelbert ons gegeven heeft; het gebed, de vriendschap met vrijwilligers en oblaten, de aarde als heilige grond, de

Lees meer

Van gestolen boter en gegeven tarwe

Abt Steven de Eerbiedwaardige. 1057-1105. Er is in de loop van de geschiedenis geen officiële heiligverklaring geweest van een van de inwoners van de abdij van Egmond. Dat betekent niet dat onze abdij geen heiligen heeft gekend, in het verleden

Lees meer

Uit de boekwinkel

Numeri, deel vier van rabbijn Jonathan Sacks’ vijfdelige standaardwerk bij de boeken van Mozes is uit. Hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis en met ons persoonlijke leven.  Individuele vrijheid is een groot goed in de

Lees meer