Nieuwsbrief oktober 2020

 

Kijken met een andere blik

Soms heeft het leven nood aan een pauze. We weten dat allemaal. Die ervaring is niet voorbehouden aan onze haastige computerwereld, Job had er al weet van zoals blijkt uit zijn woorden: “mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel’. Het ging hem op een gegeven moment te snel. 

Afbeelding met persoon, person, binnen, vasthoudenAutomatisch gegenereerde beschrijvingAfgelopen weken had ik nood aan een adempauze, maar de wereld draaide GEWOON door en in de abdij waren er tal van zaken die aandacht vroegen. Twee ervaringen van de afgelopen weken klopten aan de deur van mijn hart. De ene was het overlijden van onze broeder Frans, de vlindermonnik en de andere viel ons de dag na zijn overlijden te beurt: het bezoek van de daklozen uit Amsterdam samen met de gemeenschap van San Egidio.

Broeder Frans, ruim vijftig jaar heb ik met hem geleefd in de abdij en sommige broeders nog meer.  We waren goede maatjes  als ik dat zo mag zeggen en in dit stille leven heeft hij veel met mij gedeeld. Zijn vlinderpassie, maar ook de pijn die al vroeg in zijn leven was begonnen.

Van jongs af aan geplaagd door een fysiek gestel dat met de jaren zijn mogelijkheden steeds verder beperkte, heeft hij er zich niet door laten bepalen.  Het was een voorbeeld van iemand die niet bij de pakken ging neerzitten. Hij beklaagde zich niet om de grenzen, al kende hij ze heel goed en voelde hij er dagelijks de pijn van. Lees meer

 
 

Allerheiligen en Allerzielen

Afbeelding met kop, object, kaars, tafelAutomatisch gegenereerde beschrijving

Op zondag 1 november vieren we het hoogfeest van Allerheiligen. Op deze dag worden de grote heiligen in de kerkgeschiedenis herdacht. De dag erna, op Allerzielen, kan ieder zijn eigen 'kleine' heiligen gedenken: de overledenen uit familie- en vriendenkring. Omdat we  in onze kerk momenteel maar zeer beperkt bezoekers kunnen ontvangen, willen we u graag de mogelijkheid geven om online de naam of namen van uw overleden  door te geven. Deze namen zullen dan klinken in onze kerk tijdens de voorbeden op 2 november. U kunt deze volgen via onze live stream. Stuur uw intenties naar: gastenhuis@abdijvanegmond.nl of bel naar 072-5061415

 
 

Ons Buurkerkje!

Afbeelding met binnen, kast, venster, keukenAutomatisch gegenereerde beschrijvingDe broeders zijn blij dat ze nu kunnen spreken over “onze Buurkerk”. Zo blijft het mooie kerkje toch een bestemming houden voor stilte, bezinning en vieren.
De broeders gaan komende tijd nadenken hoe ze de Buurkerk kunnen betrekken bij hun bezinning aanbod. Maar eerst hebben we de praktische zaken gedaan zoals schoonmaken en het hoogst noodzakelijke neerzetten.
Eén ding is al zeker, het is een goede plaats voor de broeders zelf om af en toe een dag in stilte te verblijven.

Lees hier ook het artikel uit het Katholieke Nieuwsblad.

 
 

Onze vrienden van St. Egidio op bezoek. 

Afbeelding met buiten, gras, gebouw, personAutomatisch gegenereerde beschrijving

Ieder jaar komen onze vrienden van St. Egidio op bezoek. Dit jaar was het spannend of het zou lukken vanwege Corona. Maar met de nodige voorzorg kwamen er toch zo’ n 40 vrienden langs. Door het prachtige zomerweer konden we vrijwel de hele dag buiten zijn. Ook een wandeling naar de Adelbertusakker stond op het programma. Als vanouds wordt deze plek gezien als een stilte oase in de Egmondse Duinen en de Amsterdammers konden dit alleen maar onderschrijven!

Voor onze vrienden naar huis gingen heeft vader Abt nog traditiegetrouw een kar vol broodjes gebracht voor de reis terug! We hopen dat alle vrienden volgend jaar weer kunnen terugkomen.
Kijk hier nog voor een klein fotoverslag

 
 

Boekentip oktober 2020 

“Liefde geeft liefde” 

Bernardus van clairvauxMeester in de school van de liefde, Guerric Aerden ( € 19.90) 

Bernardus van Clairvaux is een van de boeiendste persoonlijkheden uit de 12e eeuw. Hij zette de spiritualiteit van het Westen op nieuwe sporen met het benadrukken van de zelfkennis en de subjectieve ervaring. Alleen de liefde kan de mens naar zelfrealisatie voeren.
Guerric Aerden, cisterciënzermonnik, schreef hier een prachtig boek over.

 

Schiere monniken en grijze vrouwenSchiere monniken en grijze vrouwen, Philip Holt

Dit boek over de Cisterciënzers past hier mooi bij. Het is nu te verkrijgen, in het kader van de maand van de geschiedenis met korting voor € 29.90
Dit rijk geïllustreerde boek vertelt de geschiedenis van de Cisterciënzers die 850 jaar lang onafgebroken in Nederland aanwezig geweest zijn en geeft een overzicht van alle cisterciënzerkloosters in Nederland en net over de grens.

 
 
 
 

Blog van Br. Adelbert over de geschiedenis van de Abdij van Egmond.
  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  (nieuw)

 AbdijSt. Adelbertabdij
Abdijlaan 26
1935 BH Egmond-Binnen
Telefoon: 072 506 1415


Abdijwinkel en Museum

Vennewatersweg 27a
1935 AR Egmond-Binnen
Telefoon: 072 506 2786

Afmelden voor nieuwsbrief