Nieuwsbrief september 2020

 

Beste lezers,

Bij de broeders staat de zorg voor de aarde hoog in het vaandel en dat proberen we in de eigen tuin in praktijk te brengen met een groep enthousiaste vrijwilligers. We sluiten ons dan ook graag aan bij het initiatief van paus Franciscus die deze septembermaand heeft aangewezen als een bijzondere periode voor gebed voor de schepping. Bidden voor ons gezamenlijk huis, dat in een zorgelijke toestand verkeert. Dan denk je al gauw aan een voorbede voor herstel, en dat is niet verkeerd. Maar wat als we nu eens met de lofprijzing en dankzegging zouden beginnen?

Loven en danken kent een andere blikrichting dan de voorbede. We zeggen dank voor iets wat ons geschonken is, we loven God om wie Hij is. Het leven is niet van ons, het is ons hooguit als gave toevertrouwd. Wie dat besef laat indalen op de bodem van zijn hart, kan zich niet met een goed geweten alles toe-eigenen of zich heer en meester wanen. Respect, zorg, dankbaarheid en delen passen daar als grondtoon van het bestaan, anders klinken de lof en dankbaarheid als een vals muziekstuk en mist ons leven eenheid.

Abba Arsenius, de opvoeder van de zonen van de keizer te Constantinopel- omstreeks het jaar 383- verliet de wereld van glans en overdaad om monnik te worden in de Egyptische woestijn. Hij werd een strenge asceet maar met een fijnbesnaard hart. Van hem wordt verteld dat hij bij de oogst van alle soorten fruit zei: “breng me ervan”. Dan proefde hij maar één keer van alle soorten een beetje en bracht hij dank aan de Heer.

Lees meer 

 

De eerste boekpresentatie na de Lockdown

Afgelopen maand was er in de Abdij een boekpresentatie! Vanwege Corona is onze zaal en agenda al een aantal maanden leeg. Maar het onlangs gepubliceerde boek “Kerk in tijden van corona”  (uitgeverij Halewijn/Adveniat ) leek ons een goede reden om de zaal weer eens te openen voor het publiek.

Erik Borgman werd door Leo Fijen bevraagd over zijn gedachten over de rol van kerk in deze corona-tijd. Dat leverde natuurlijk allerlei interessante invalshoeken op. De paradox, dat de kerk mensen in nood bij elkaar wil brengen, maar de deuren (deels) sluit om verdere nood te voorkomen. Of de paradox dat we even niet het brood delen dat mensen heel maakt, omdat we dan juist ziek kunnen worden. Paradoxen die vraagtekens zetten bij de organisatie van de kerk, onze leerstelling, gewoontes en aannames. 

Lees meer 

 

Wie zijn er aan de abdij verbonden?

Deel 3: Vrijwilligers van de tuinploeg; Marian en Henk.

Als u deze zomer bij de abdij bent geweest, heeft u kunnen genieten van de vele verschillende tuinen die rondom de abdij zijn aangelegd en zo goed worden onderhouden. In deze tuinen zijn vele vrijwilligers actief, in totaal bijna 40 mensen. Deze keer schenken we aandacht aan twee van hen; Henk Hamers en Marian Zomerdijk.

November 2008 werd er een landelijke natuurwerkdag gehouden bij de abdij van Egmond, georganiseerd door Landschap Noord-Holland. Een groep van tien mensen wilde na die ene dag wel vaker in de tuin komen werken, Henk en Marian hoorden daar bij. Nog steeds komt deze groep elke tweede zaterdag van de maand bij elkaar om verschillende werkzaamheden te verrichten zoals snoeien, onkruid wieden, gras maaien, hagen scheren, zaaien en planten of het opnieuw inrichten van een tuindeel. 

Lees meer 

 
 

Cursus Schilderen voor kinderen

Esther Leijen is een autodidact kunstenares en maakt voornamelijk kleurige figuratieve kunst. Wanneer zij begint is het altijd een verrassing waar zij eindigt waarbij het maakproces net zo belangrijk is als het resultaat.
Op vrijdag 16 oktober geeft Esther een workshop intuïtief schilderen voor kinderen! Die middag neemt zij hen mee in het intuïtieve schilderproces waarbij zij versteld zullen staan van de eigen creativiteit. Het eigen gemaakte schilderij nemen zij na afloop mee naar huis.
Aanmelden

 

Aanbevolen boeken

Karel Eyckman heeft een heel leuke gedichtenbundel gemaakt.

In "Een knipoog van u zou al helpen” schrijft Karel Eykman bij iedere psalm een gedicht. Vrije poëzie, grappige liedjes, gospelsongs en blues, het komt allemaal aan bod.
"In elke psalm zit minstens één regel die bij me blijft haken en daarmee ga ik dan aan de haal. Ik maak geen moderne vertaling of bewerking, maar probeer met de psalmdichter in gesprek te gaan. Een enkele keer ga ik zelfs fel tegen hem in – dat mag volgens mij best; die psalmdichters vragen er zelf om dat je ze niet gedwee napraat. Een andere keer doe ik dan weer voluit mee in hun loven en prijzen.”
 (€ 20 paperback)

Kees Veerman heeft in eigen beheer een mooi boek geschreven "Het geheim van de koningsbrieven", waarin de gebeurtenissen plaatsvinden rondom Egmond en zijn abdij.
Een aanrader voor lezers van elke leeftijd.

Het is het jaar 1345 in het graafschap Holland. In de totaal verregende duinen bij Egmond, vindt de jonge tibbe een geheimzinnige leren band, de draagriem van een koerierstas. Vanaf dat moment komt zijn hele leven op zijn kop te staan. Het avontuur speelt zich voornamelijk af in de kleurrijke wereld van het kasteel en de abdij van  Egmond. De geschiedenis opgezet als een historische literaire roman voor young adults, maar is eigenlijk niet leeftijdgebonden. Broeder Gerard Mathijssen heeft het met veel plezier gelezen en raadt het u zeker aan.
 (€ 20 hardcover) 

 

Blog van Br. Adelbert over de geschiedenis van de Abdij van Egmond.
  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 

AbdijSt. Adelbertabdij
Abdijlaan 26
1935 BH Egmond-Binnen
Telefoon: 072 506 1415


Abdijwinkel en Museum

Vennewatersweg 27a
1935 AR Egmond-Binnen
Telefoon: 072 506 2786

Afmelden voor nieuwsbrief