Nieuwsbrief mei 2020

 
 

Beste Lezers,

Voor ons allemaal is het een vreemde en daardoor bijzondere tijd. De vrees dat het coronavirus nog meer slachtoffers zal maken houdt de mensen binnenshuis en verwijderd van elkaar.

In de abdij leiden monniken toch “een huiszittend leven”, en binnen de royale ruimten van ons klooster, met een mooie tuin en een goed voorziene bibliotheek ontbreekt alleen de tijd om daarvan voluit te profiteren. Vrijdag 24 april mocht ik herdenken dat ik 60 jaar geleden de monastieke professie aflegde in de St.-Paulusabdij te Oosterhout. De lockdown-situatie leek mij een goede aanleiding om hieraan naar buiten toe geen aandacht aan te schenken. Maar de broeders hadden hun eigen ideeën en zij hebben er alles aan gedaan om binnen onze gemeenschap een heerlijke viering te organiseren. Het weer werkte mee, en na de eucharistieviering konden we voor het eerst dit jaar in de tuin samen koffiedrinken. In de avonddienst werd de akathist gezongen, en zaterdagavond volgde nog een feestrecreatie waarin een Middeleeuwse Marialegende in de versie van Gabriël Smit werd voorgedragen.

Met deze feestelijkheden hebben we al geanticipeerd op het einde van mijn abbatiaat, en de wisseling van de wacht die we hopelijk eind mei mogen beleven, en die ook in het teken van het coronavirus zal staan. De mogelijkheid door streaming met de buitenwereld te communiceren grijpen wij daarom gretig aan. Voor alle bijdragen om betere apparatuur aan te schaffen ben ik zeer dankbaar.

De gezamenlijke inspanning versterkt de solidariteit met elkaar en met onze omgeving. Zij doet ons ook beter beseffen hoe belangrijk het is de mensen in deze veeleisende situatie tot inspiratie te kunnen zijn en het goede nieuws van het evangelie zonder franje aan te bieden als een woord van leven.

In hartelijke verbondenheid, 

br. Gerard Mathijsen osb, abt

 
 
 

Abdijwinkel voorlopig weer open.

We delen u graag mee dat vanaf dinsdag 12 mei 2020 de abdijwinkel wordt heropend. De winkeltijden zijn op dinsdag t/m vrijdag van 12:00 uur tot 16:00 uur.
Op zaterdag blijft de winkel voorlopig gesloten.

Op 17 maart jl. hebben we onze winkel tot nader order gesloten. Niet dat dit een vereiste was vanuit de overheid, maar omdat we vonden dat dit de beste en meest verantwoorde keuze was om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en klanten te waarborgen.

Door diverse veiligheidsmaatregelen in de winkel te hanteren, hebben wij er alle vertrouwen in dat we op een verantwoorde manier de abdijwinkel kunnen heropenen. Hiertoe hebben we een protocol opgesteld. Klik hier voor de bijlage ‘Verantwoord winkelen in het kader van het Coronavirus’. 

Het abdijmuseum, de conferentiezaal, het restaurant en het gastenhuis blijven voorlopig nog gesloten. Ook alle activiteiten ter bezinning zijn geannuleerd en er zullen nog geen rondleidingen worden gegeven.

De kerk is beperkt open voor gebed, meditatie of het branden van een kaarsje. Zie hiervoor nadere mededeling op de website. 

 
 
 

Het gebed gaat door...

Sinds de kerk en het gastenhuis zijn gesloten in verband met het coronavirus gaat natuurlijk het leven en werk binnen de kloostermuren verder. Het gebed gaat door....

Zoals zoveel kerken en kloosters zijn we op zoek gegaan naar methoden om u toch te kunnen laten delen in de Eucharistievieringen en gebedsdiensten uit het officie. Al enkele weken 'streamen' we via verschillende internetkanalen en we zijn verrast over de grote groep die we daarmee kunnen bereiken. Tegelijkertijd lopen we ook tegen grenzen aan die soms de beeld- en geluidskwaliteit van de uitzendingen in de weg zit.
Zo gebruiken we een simpele webcam en telefoon en is ook de nieuwe internetverbinding naar de kerk af en toe haperend. Daarvoor bij deze onze excuses.

Mocht u overwegen om ons te helpen betere apparatuur aan te schaffen of wilt u ons gemis aan collecte- en gasteninkomsten compenseren, dan is uw gift welkom op rekeningnummer NL61 INGB 0000264314 t.n.v. Sint Adelbertabdij onder vermelding van 'ik steun de abdij'.

 
 
 

Leven met de Geschiedenis

Broeder Adelbert schrijft voor onze website www.abdijvanegmond.nl  een blog over de geschiedenis van de abdij. Elke nieuwe aflevering wordt in deze nieuwsbrief aangekondigd. Zo is het nieuwe vierde deel nu te lezen via onze website ( zie onderaan deze brief).

In het kader van 75 jaar Bevrijding schreef broeder Adelbert een speciale editie van zijn blog toegespitst op het wel en wee van de abdij en de Egmonder monniken in de oorlogstijd. Wist u bijvoorbeeld dat enkele broeders een varkensstal ombouwden tot kapel ( zie foto) en hier hun officie zongen? U leest deze speciale blog >hier<

 
 

Wie zijn er aan de abdij verbonden?

Deel 1: De familie Dekker.

Als je vanaf de Vennewatersweg de parkeerplaats naar de Abdijwinkel opgaat kom je door een openstaande poort. Aan de rechterkant staat de boerderij van Jos en Heidi Dekker. Sinds 1989 runnen zij hier een melkveebedrijf, momenteel met 60 melkkoeien en 45 stuks jongvee.
Het land wordt gepacht van de abdij, de bebouwing is in bezit van de familie Dekker. Het melkveebedrijf is een zelfstandig bedrijf.  >Lees meer<

 
 
 
Vanaf dinsdag 12 mei is de boekwinkel  weer geopend. U kunt echter boeken ook via boeken@abdijkaarsen.nl bestellen en ze dan ophalen. Wij zorgen dat ze voor u klaarliggen. Toesturen kan ook, we rekenen tot 1 juni geen verzendkosten.
 
 
 

Blog van Br. Adelbert over de geschiedenis van de Abdij van Egmond.
  1  -  2  -  3  -  4  

AbdijSt. Adelbertabdij
Abdijlaan 26
1935 BH Egmond-Binnen
Telefoon: 072 506 1415


Abdijwinkel en Museum

Vennewatersweg 27a
1935 AR Egmond-Binnen
Telefoon: 072 506 2786

Afmelden voor nieuwsbrief